back to top

Šta treba da znate prilikom uvoza auta u BiH

Koji su uslovi za uvoz vozila u BiH?

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH provodi carinski postupak uvoza svih vrsta robe u BiH, pa tako i vozila. Da bi auto ušao u BiH, u skladu sa važećom legislativom, mora zadovoljiti minimalne tehničke uslove homologacije vozila, a na ovom LINKU možete pročitati sve detalje.

Homologaciju vozila, tj. ispitivanje tehničkih karakteristika svakog pojedinačnog vozila provode ovlašteni tehnički servisi u BiH. Dakle, kada osoba dolazi s vozilom u BiH, prijavljuje ga za uvoz na graničnom prelazu, nakon čega dobija provoznu carinsku prijavu na rok do šest dana i u tom roku mora otići u ovlašteni tehnički servis koji provjerava vozilo i izdaje uvjerenje da ono zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije vozila.

Više informacija o homologaciji i ispunjavanju svih uslova koje vozilo treba ispuniti da bi se moglo uvesti u BiH može se dobiti kod nekog od ovlaštenih tehničkih servisa u BiH.

Kada vozilo dobije uvjerenje o homologaciji, sa tim uvjerenjem i sa svom ostalom dokumentacijom ide se u određenu carinsku ispostavu u BiH gdje se završava carinski postupak uvoza vozila, plaćaju uvozne dažbine (carina i PDV), i nakon toga vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a.

Šta se plaća prilikom uvoza vozila?

Kad su u pitanju uvozne dažbine, standardna stopa carine za putnička motorna vozila iznosi 15 odsto te PDV 17 odsto. Ako su u pitanju polovna putnička vozila porijeklom iz EU, od početka 2013. godine carina je ukinuta i plaća se samo PDV od 17 odsto na utvrđenu carinsku vrijednost vozila.

Da bi osoba bila oslobođena plaćanja carine, mora imati dokaz o porijeklu vozila iz EU, a to je izjava na fakturi od prodavca vozila (ako se vozilo kupuje u firmi koja može izdati fakturu), ili obrazac EUR 1 (ako se vozilo kupuje od fizičkog lica putem ugovora o prodaji, ili je eventualno već u vlasništvu uvoznika). Obrazac EUR 1 izdaje i ovjerava nadležna carinska služba zemlje u kojoj je vozilo kupljeno.

Bez jednog od pomenutih dokaza o porijeklu vozila ne može se ostvariti osobađanje od plaćanja carine. PDV se plaća u svakom slučaju.

Kad su u pitanju nova vozila porijeklom iz EU, carina je ukinuta još od 1. januara 2009. godine, te se prilikom uvoza istih u BiH plaća samo PDV u iznosu od 17 odsto.

Vozila iz EU bez EUR 1 obrasca

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i BiH s druge strane, tačnije pripadajućeg Protokola 2 o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne saradnje propisani su uslovi i načini za sticanje porijekla robe, dokazivanje porijekla, postupak izdavanja dokaza o porijeklu, prilaganje dokaza o porijeklu u postupku carinjenja robe, ispravnost izdatih dokaza, primjena povlaštenog tretmana, naknadna provjera, čuvanje dokumentacije i drugo.

U skladu sa odredbama člana 17. Protokola 2 dokaz o porijeklu robe – uvjerenje o kretanju EUR 1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice, na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, nakon uvida u dokumentaciju kojom se dokazuje porijeklo odnosnih proizvoda, kao i ocjene da su ispunjeni ostali uslovi iz Protokola 2.

Izjavu na računu, kako je propisano članom 22. Protokola 2, popunjava izvoznik za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 6.000 evra ili ovlašteni izvoznik bez obzira na vrijednost robe, ako se izvozni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom.

Carinski organi zemlje uvoznice (u ovom slučaju BiH), primjenjuju povlaštenu stopu carine ukoliko uvoznik zatraži primjenu i priloži adekvatan dokaz o porijeklu.

Dakle, „bescarinski uvoz“ ne omogućavaju carinski organi BiH i nemaju uticaj na izdavanje dokaza o porijeklu u zemlji izvoznici. Uvoz robe s porijeklom uz primjenu umanjene ili nulte stope carine propisan je samim trgovinskim sporazumom, u ovom slučaju između BiH i Evropske zajednice.

Postoje i kalkulatori troškova uvoza vozila iz EU u BiH, gdje možete izračunati koliko će iznositi ukupna cijena vozila, sa svom potrebnom dokumentacijom – pišu Nezavisne.

BONUS VIDEO:

aloonline.ba

MOŽDA TE ZANIMA

POPULARNI TEKSTOVI